Hasta Hakları Eğitimi Başlıyor.

Kadıköy Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, TÜSODER ve HAYAD Derneği katkıları ile Hasta Hakları Eğitimi düzenleniyor.

Dr. Aynur Özensoy tıbbi tetkik ve tedavi seçim sürecinden itibaren her adımdaki sağlık hakkı ve sorumluluklarını hekim ve avukat bir sağlık hukukçusu bakış açısından anlatacaktır.