Gündelik Yaşamda Sahte Bellek ve Beyin

Karakutu Derneğinin 7.Adalet Arayışı Seminerleri 19 Nisan 2018 Studio-X'te

 

Doç. Dr. Tolga Esat'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte "Bellek ve Beyin" konusu işlenecektir. 

"Sahte" belleği odağına alarak belleğin nasıl şekillendiğini, nasıl hatırladığımızdan ve travmaların hatırlamayı nasıl etkilediğini paylaşacak. Özkurt, insan belleğini bir kayıtçı olarak değil de hatalar eşliğinde sürekli yapılandırılan ve silinip -yazılan uyarlamalı bir sistem olarak ele alıyor. Buradan hareketle, nörobilimsel çalışmalar ışığında, sahte belleğin bilişsel mekanizmaları ile gündelik ve sosyal yaşamdaki etkileri üzerinde katılımcılara bilgilerini sunacak.

Yorum eklemek için giriş yapın