Değiştiniz mi? Dönüştünüz mü?

Değiştiniz mi? Dönüştünüz mü?

Değişim: Bütünlük içerisinde tahavvül etkenlerini iyi tahlil edip ve sonuçlarını iyi gözlemleyerek farkında olmak anlamına gelebilir. Değişimin farkında olmak  iki anlama gelebilir ki bunlardan ilki; dönüşmek zorunda kaldığın gerçeğin, ikincisi ise gerçek yaşamla iyi senkronize olmuş süreç içindeki devinimin olacaktır.

Her iki seçenekte de olumlu/olumsuz değişmek kavramsallığını gerçekçi anlamda test etmiş olursunuz. Değişim sürecinin başlangıç ve bitiş serüveninin iyi algılanması ve yönetilmesi farkındalığınızı da güçlendirmiş olacaktır.

 

Hepimizin hayatının evreleri var. Başlangıç ve sonuç arasındaki deneyimsel gerçeklik bizlere değiştiğimizi gösterir. Her deneyimin başka bir deneyime geçişinde ise daha da biçimlendiğimi görürüz. Bunu fark ediyorsak, ya dönüşmüşüzdür ya da değişmişizdir.

Değişmek diyalektik bir kuraldır, dönüşmekse sistemsel dayatmayla olur.

 

Değişimin farkındalığı sizin için koruyucu bir katman oluşturur. Kurallarla doğal değişim evrensel bir bütünlük sağlayacaktır. Yani bir bütünlük içerisinde elde ettiğiniz deneyimsel kuralarınıza uygun şekilde değişeceksinizdir. Bu süreci baltalayan en olumsuz etken dönüşmeniz için empoze edilen veya dayatılan dış etken kurallarıdır. Burada değişim sürecinizin hangi ölçüde farkında olduğunuzu anlamalısınız.

 

Herakleitos’a göre “ Her şey karşıtların  kavgasından doğar . Evrendeki bütün nesneler bir ve aynı unsurun değişmeleridir.’’

Fakat dönüşüm ise; olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma halidir.

 

Şimdi sizler

Değiştiniz mi? Dönüştünüz mü?

Ben  farkındayım DEĞİŞTİM.

                                                                                                                           ALİ YILDIRIM

                                                                                                                                   04.12.2011