Swot Analizi Size Yol Gösteriyor!

Güçlü, zayıf yönlerinizi biliyor musunuz ?

Ya Fırsatlarınınızın neler olduğunu?

Tehditlerinizini nasıl fırsata çevirebileceğinizi?

Profesyonel Yaşam Koçu- Eğitimci Öznur Yılmaz Berk, SWOT Analizi’ni sizlerle paylaşıyor.

 

Öznur Yılmaz BERK- İstanbul

Profesyonel Koç &Eğitimci/ NLP Master

SWOT analizi, stratejik yönetim alanının en önemli araçlarından bir tanesidir. SWOT analizi 1960 yılında Harward Üniversitesi profesörlerinden Edmund P.Learned, C.Roland Christiansen, Kenneth Adwrews ve Willliam D.Guth tarafından geliştirirmiştir. SWOT analizinin temel amacı analize konu olan bir kurum, bir birey, bir marka, bir ürün olabilir; fırsatları, güçlü yönleri temsil eden olumlu tarafları ve tehditleri zayıf yönleri temsil eden olumsuz tarafları incelemektir.

Kurumlar ve markalar açısından bakarsak, iç ve dış çevre koşullarına bağlı iki ana kategoride inceleriz. Bu bağlamda SWOT analizi bu iç ve dış çevrenin stratejik analizidir. SWOT kelime açılımı, güçlü yönler (Strenghts), zayıf yönler (Weaknessees), fırsatlar (Opportunities) ve tehditler (Threats) kelimelerinin ingilizce baş harflerinden oluşturulmuştur.

Swot Analizi, bir kuruma uygulandığnda; firmanın iyi yaptığı şeylerin (güçlü yönler) zayıf olduğu şeylerin (zayıf yönler) olarak değerlendirmeye alındığında, firmanın büyümesine ve karlılığına katkı sağlayacak (fırsatlar) ve firmanın konumu zedeleyebilecek (tehditler) tanımlamasıdır.

SWOT analizinin ilk aşamasında analize konu olan olgu, iç çevre açısından değerlendirilir. Güçlü ve Zayıf yönler belirlenir. Her analizde olduğu gibi SWOT analizinde de bilgi ihtiyacı vardır. Güçlü yönler, analiz edilen olgunun sahip olduğu üstünlükler ya da yapmış olduğu iyi şeyler anlamındadır.

Bunlar; deneyimler, teknik anlamda bilgiler, başarılı reklam, promosyon, fiziksel varlıklar, örgütsel varlıklar, soyut varlıklar, rekabet yetenekleri gibi...

Zayıf yönler ise diğerleri ile karşılaştırıldığında sahip olunan yoksunluklar diyebiliriz. Örneğin; rekabet açısından önemli yetenek ve deneyimlere sahip olmamak, yeterli insan kaynağına sahip olmamak, yeterli finansal ve fiziksel kaynaklara sahip olmamak gibi…Zayıf yönler güçlü yönler gibi kontrol edilebilen değişkenlerdir. Gelişmesi için birşeyler yapılabilinir.

Fırsatlar ve tehditler genellikle dış çevreden kaynaklandığı için bu konuda çok iyi dış çevre analizi yapılmalıdır. Özellikle rekabet analizin üzerinde çalışılmalıdır. Fırsatlar ve tehditler dış kaynaklı çevreden oldukları için kontrol edilemeyen durumları ifade eder. Dış çevre makro ve mikro çevre olmak üzere iki kategoride incelenebilir. Makro çevre içerisinde demografik, ekonomik, politik, yasal, sosyo-kültürel değişkenler yer alır. Mikro çevre içinde de tüketiciler, rakipler, dağıtım kanalları, tedarikçiler yer alır.

İyi bir analizci, fırsatlar konusunda çalışırken firmanın ya da markanın güçlü ve zayıf yönlerini göz önünde bulundurmalıdır.

SWOT analizi, ileri stratejiler geliştirebilmek için bir başlangıçtır. Güçlü-zayıf yönler, fırsat ve tehditleri belirlemek için stratejik bilgilere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde  öngörüden öteye geçmez.

Swot analizi uygulanan olgu her ne ise o anda ki mevcut durumunun  tespiti için çok yararlı bir analizdir. Ondan sonra ki en önemli adım uygulanacak stratejideki  doğru eylem adımlarıdır.

Burda ana detaylarına girmeden sizlerle paylaştığım  Swot analizi ile bulunduğunuz durumu tespit edebilir. Nasıl yönlendirmeniz ve neler yapmanız gerektiğini farkedebilirsiniz bireysel olarak uyguladığında da çok verimli bir sonuç sağlar.

Ben bireysel koçluk seanslarımda, kariyer koçluğunda gerektiğinde uyguladığım bir analizdir. Kişi içinde bulunduğu noktayı kendine dışardan bakarak belki de o güne kadar hiç kendine sormadığı sorular ile kendini analiz etme şansını yakalar. Kendi potansiyelinin farkına vardığında eyleme geçme  kaçınılmaz olur.

Eğer sizde kendi içinde bulunduğunuz bir durumu, ister kendi kişisel yönleriniz için olsun, ister konu ile ilgili güçlü-zayıf yönleri, fırsat ve tehditlerinizi gözden geçirir ve değerlendirirseniz “farkı” hissedeceksiniz.

 Öznur Yılmaz BERK

Profesyonel Koç &Eğitimci/ NLP Master

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil:05326119920

Yorum eklemek için giriş yapın