Maden İşcileri

Maden Emekçileri
Yerin 750 metre altında onurları ile ekmek parası kazanmak
için çabalarken can veren emekçilerin anısına saygıyla...
Fotoğraflarını www.tahirozgur.com isimli sitesinde paylaşıyor.
Yaşamı ve insanı fotoğraflıyor.
Öykülerin fotoğrafını çekmeye çalışıyor.
Ve çektigi fotoğraflar ile dünyayı değiştirmek istiyor.