Hasta Hakları Eğitimi Başlıyor.

Kadıköy Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, TÜSODER ve HAYAD Derneği katkıları ile Hasta Hakları Eğitimi düzenleniyor.

Dr. Aynur Özensoy tıbbi tetkik ve tedavi seçim sürecinden itibaren her adımdaki sağlık hakkı ve sorumluluklarını hekim ve avukat bir sağlık hukukçusu bakış açısından anlatacaktır.

Akıllı insanlar niçin aptalca şeyler yapar?

“Yalnızca iki şey sonsuzdur; evren ve insanların aptallığı. Ancak ilki hakkında kuşkularım var.” – Einstein

Eskiden zekâ ve aptallık bir spektrumun iki zıt ucu olarak ele alınırken, artık en zeki insanların bile aptalca kararlar aldıkları, zekâları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunduğu gözleniyor.