Beğeni

NE KADAR VE NASIL KONTROLÜNDEYİZ?

Beğeninin göreceliliğini sorgulamak için davetlisiniz!

Beğeninin teknik, anlamsal (semantik), psikolojik, ekonomik ve politik yönleri üzerine konuşma serisi