Swot Analizi Size Yol Gösteriyor!

Güçlü, zayıf yönlerinizi biliyor musunuz ?

Ya Fırsatlarınınızın neler olduğunu?

Tehditlerinizini nasıl fırsata çevirebileceğinizi?