Kaşgar'dan Anadolu'ya Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği

Kaşgar'dan Anadolu'ya Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği

Tümata, Kervan Koruyucuları Şarkıları

Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (Tümata), Türk müzik ve hareket tedavisi geleneği çok eski zamanlardan haber vermektedir.

 Azerbaycan’daki Gobustan ayalıkları’nda görülen dans eden insan resimlerinin tarihi on dört bin yıl olarak belirtilmektedir. Orta Asya kaynaklı olan bu tedavi geleneği Altay, Uygur, şimdiki Moğolistan bölgelerinde görülmüş ve bütün Asya Türk illerine ve Anadolu’ya yayılmıştır. Başlangıçta beş sesli (pentatonik) tarzda musiki icraatı görülüp devam ederken, bin yıl önce makam tedavi sistemi olgunlaşmış, beş yüze yakın makam ve bunların vucut organlarına ve duygulara etkisi Farabi, İbn-i Sina, Ebubekir Razi, Hasan Şuuri, Haşim Bey’in eserlerinde yazılmıştır. Dokuz yüz sene önce Selçuklu sultanı Nurettin Zengi’nin yaptırdığı, Şam’daki Nurettin Hastanesi’nde müzik terapi uygulanmaya başlanmış ve Anadolu’da, Edirne, Amasya, Fatih, Kayseri, Manisa, Bursa, Sivas şifahanelerinde
Gelişmiştir. Türk müzik ve hareket tedavi geleneğinin doğumu ve yayılmasında eski Uygur Türk kültürünün etkisi olmuş, Uygur müzik aletleri, repertuvarı ve dansları bu konuda önemli bir kaynak oluşturmuştur. Kaşgarlı Mahmut’un doğum yeri, yaşadığı mühit ve yolculukları ile müzik ve hareket tedavisi geleneği yakınlık göstermektedir. Bin yıl önce yaşayan Kaşgarlı Mahmut anısına o dönemlerden bu güne kalan müzikal mirası hatırlamak amacıyla bu konser düzenlenmiştir.
Yard. Doç Dr. Rahmi Oruç Güvenç

Yorum eklemek için giriş yapın